Obeleženo 5 godina postojanja i rada Loznica-gas-a

Osamdesetih godina prošlog veka za potrebe Zimske olimpijade u Sarajevu kroz teritoriju opštine Loznica i grad Loznicu prošao je magistralni gasovod Batajnica-Sarajevo nazivnog prečnika DN 400 mm i radnog pritiska 50 bara. Krajem osamdesetih godina izgradnjom dve GMRS 50/6 bara i priključivanjem HK "Viskoza" i PP "Luk" na iste, a nešto kasnije i IGM "1. Maj" u Lešnici, stvoreni su tehnički preduslovi za gasifikaciju grada Loznice.
Preduzeće Loznica-gas a.d. formirano je kao akcionarsko društvo za distribuciju gasa 24.02.2004. godine sa početnim kapitalom od 10.000,00 US $ od strane sledećih osnivača:
-    NIS-Energogas, Beograd (pravni sledbenik JP SrbijaGas, Novi Sad), 51 %,
-    JKP Toplana, Loznica, 29 %,
-    MSA, Dolni Benešov, ČR, 20 %.
Društvo je 02.02.2009. godine po preporuci i odluci osnivača, a radi lakšeg regulisanja odnosa između samih osnivača, formalno-pravnog lakšeg povećanja kapitala i otvaranja Društva prema novim ulagačima promenilo pravnu formu u Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Radovi na gasifikaciji Loznice započeti su 28.09.2004. godine, a već 17. decembra 2004. godine, u prisustvu Njegove Ekselencije ambasadora ČR u Beogradu, gospodina Ivana Ještraba, i predstavnika osnivača svečano je pušten prirodni gas prvim potrošačima.
Do sada je urađeno cca 150 km distributivne gasovodne mreže i preko 50 km kućnih gasnih priključaka sa oko 2.500 kućnih priključaka na području obuhvata grada Loznice (naselja Lozničko polje, Novo naselje, Stara Varoš, Klupci, Crnogora, Šulovača, Šabački put itd) i naseljenim mestima Banje Koviljače i Lešnice. Gas se koristi u Loznici i Banji Koviljači, dok na području Lešnice i pored izgrađene distributivne gasovodne mreže, zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa JP Srbijagas sa vlasnikom merno-regulacione stanice IGM 1. maj, Lešnica, njeni stanovnici ove grejne sezone nisu osetili blagodeti ovog ekološkog načina grejanja.
Od 2.500 sklopljenih ugovora, do sada je sve finansijske obaveze za priključak izvršilo 1.100 naših sugrađana koji se i greju na gas, što sa 900 stambenih jedinica koji se greju preko kotlarnice "Moda" u vlasništvu JKP Toplane, Loznica i desetak stambenih zgrada sa po tridesetak stambenih jedinica u privatnom vlasništvu, čini da se trenutno preko 2.400 stambenih jedinica greje ekološki. Gas se, takođe, koristi i u dvadesetak privrednih subjekata, od kojih su najznačajniji pekara "Klas", Fabrika čarapa Vally, Impregnacija korda Ep belt,  fabrika PP folije Lofolen, fabrika Kord, turistički kompleks Ad drinum itd, sa kontinuiranom potrošnjom preko cele godine.
    Treba napomenuti da je dosadašnjim tokom gasifikacije delimično opremljena i buduća Industrijska zona, a da je i pored restriktivnog plana za 2009. godinu, ipak planirano kompletno opremanje industrijske zone prirodnim gasom.
    U dosadašnjem toku gasifikacije, osnivači su uložili (po revizijiskom izveštaju iz avgusta 2008. godine) cca 2.500.000,00 € (od čega lokalna samouprava preko JKP Toplana 1.500.000,00 €), a sopstveni izvori (prihodi od prodaje priključaka i prihodi od prodaje gasa) su na nivou od preko 1.500.000,00 €. Gasifikacija Loznice, Banje Koviljače i Lešnice je potpomognuta donacijom Vlade Češke republike u iznosu od cca 1.100.000,00 €. Isti donator je donirao i velike potrošače prirodnog gasa (JKP Toplana, Loznica i Specijalna Bolnica, Banja Koviljača) sa cca 250.000,00 €.
    Važno je napomenuti, da je Vlada Republike Srbije iz sredstava Nacionalnog Investicionog Programa (NIP) izdvojila sumu od gotovo 2,5 miliona € kao pomoć za gasifikaciju grada Loznice, Industrijske zone i naseljenih mesta Banje Koviljače i Lešnice i ista je u toku 2007. godine i realizovana što je predstavljao najznačajniji podstrek ekspanzionoj gasifikaciji grada.
    Imajući u vidu da su sa izvođačima u drugoj fazi restriktivnog postupka javnih nabavki sklapani ugovori po kojoj se svaka situacija deli na 24 rate i da su trentune obaveze prema izvođačima i dobavljačima na nivou 1.000.000,00 €, dolazimo do cifre da je u dasadašnjem toku gasifikacije u istu uloženo preko 8.000.000,00 €. Ako tome dodamo da su naši korisnici u svoje objekte morali uložiti najmanje dvostruko veći iznos (gasni kotlovi, unutrašnja gasna instalacija i sama instalacija grejanja za one koji je nisu imali) dolazimo do podatka da je ukupno u gasifikaciju našeg grada uloženo gotovo 25.000.000,00 €, što je čini najznačajnijom infrastrukturnim poduhvatom zapadne Srbije u poslednjih trideset godina.
    Važno je napomenuti da je svih prethodnim godina na poslovima gasifikacije u građevinskom delu permanentno bilo angažovano između 50 i 100 naših sugrađana, a da se na pratećim poslovima izvođenje unutrašnjih gasnih instalacija, ugradnja opreme, servisiranje iste, profilisalo desetak firmi, uz nekoliko trgovačkih firmi koje se bave prodajom gasne opreme, dovodi nas do tzaključka, da je u navedenom periodu preko 150 naših sugrađana izdržavalo svoje porodice od gasa i uz gas, što nije bez značaja u socijalno osiromašenoj i devastiranoj Loznici.
    U saradnji sa lokalnom samoupravom planom gasifikacije škola i ustanova, čiji su osnivači, ili snose troškove, Vlada republike Srbije i Grad Loznica, kao i razvojem industrijske zone sa industrijskim potrošačima značajno bi se povećala potrošnja gasa sa sadašnjih 3.500.000,00 Nm3/god i time omogućio siguran razvoj Loznica-gas.a doo, čime postaje značajan zamajac u daljem razvoju Grada Loznice.