Cene prirodnog gasa i pristupa sistemu za distribuciju

Od 01. oktobra 2017. godine, važi nova Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Napomena: Cene su ostale nepromenjene

Detaljnije možete da pogledate na stranici cenovnik.