Kratak prekid distribucije gasa za industrijske potrošače

U četvrtak, 14.09. od 09:00 do 21:00 neće biti gasa za industrijske potrošače u distributivnoj mreži Loznica-gasa.