Nove niže cene od 01. juna 2016. godine za javno snabdevanje (domaćinstva)

Direktor “Loznica-gas” d.o.o, Loznica 20. maja 2016. godine, doneo je ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE.
Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – „Loznica-gas” d.o.o, Loznica

Cene možete da pogledate na stranici cenovnik.

Odluka stupa na snagu 01. juna 2016. godine.