Gas u Šulovači i Šabačkom putu

I Krajem jula započeta gasifikacija naselja Šabački put u većem obimu je završena, ispitana i danas je puštamo u rad. Prvi potrošači gas u svoje domaćinstvo mogu dobiti već danas ukoliko su izvršili radove na unutrašnjim gasnim instalacijama. Radovi se nastavljaju i dalje, na gasifikaciji dela Radulovačkog puta, a potom i radovi u ulici Marka Radulovića radi spajanja sa MZ Klupci i formiranjem sigurnosnog napojnog prstena.
II
Početkom jula započeta gasifikacija naselja Šulovača u kompletnom obimu je završena, ispitana i danas je puštamo u rad. Prvi potrošači gas u svoje domaćinstvo mogu dobiti već danas ukoliko su izvršili radove na unutrašnjim gasnim instalacijama. Radovi se nastavljaju i dalje, levom obalom Štire (ulica Kralja Petra I), kao i radovima na gasifikaciji Donje ploče.