Loznica-gas uvodi besplatan telefonski broj za žalbe korisnika

Loznica-gas uvodi besplatan telefonski broj za žalbe korisnika i sopstveni kol centar kao deo korisničkog centra.

Mada je obezbeđenje centrale i ostalih neophodnih uslova u toku, već se zna broj za besplatan poziv: 0800-36-36-37. Svi žalbe preko ovog broja će se snimati.