Nove cene prirodnog gasa od 1. oktobra 2014. godine

Cena prirodnog gasa za domaćinstva je viša za 0,6 %, a za privredu
1,3 %, uz smanjenje tarifnih stavova kapacitet i naknada po mestu isporuke.

Nove cene možete da pogledate na stranici cenovnik.

Odluka stupa na snagu 01. oktobra 2014.