OD 1. DECEMBRA NIŽE CENE PRIRODNOG GASA

Agencija za energetiku Republike Srbije odobrila je Loznica-gas-u od 1. decembra 2013. godine nove niže cene prirodnog gasa za javno snabdevanje i to za 1,46 RSD (u proseku za 3,3 &%.


Nova cena za domaćinstva iznosi 43,74 RSD, a za ostale grupe potrošača 41,96 RSD. Ostale naknade se nisu menjale. Razlog za smanjenje cene je niža cena gasa za javno snabdevanje
od strane JP Srbijagas.