INTERNA PUNIONICA CNG-a U EKSPERIMENTALNOM RADU

Loznica-gas je u eksperimentalni rad 04.09.2013. godine pustila svoju Internu punionicu komprimovanog prirodnog gasa (CNG ili KPG) sa zadatkom punjenja svojih vozila radi pogona na isti.
Trenutno se prikupljaju ponude za ugradnju uređaja u svoja vozila. Očekivana ušteda na godišnjem nivou se kreće do 600.000,00 dinara.
Rezervoar sa kojim se može preći oko 300 km se napuni za oko 1,5 h.