TROŠKOVI ENERGIJE ZA GREJANJE PROSEČNOG STANA - grejna sezona 2013/2014.

(Tekst preuzet sa sajta Agencije za energetiku)
Najveće troškove energije za grejanje u grejnoj sezoni 2013/2014. (prema cenama energenata s početka septembra 2013.) imaće domaćinstva koja koriste lož ulje, propan butan gas i električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje.
Za nabavku energenata ili energije, koja je potrebna za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 174 hiljade dinara za lož ulje, 131 hiljada dinara za propan butan gas, odnosno 106 hiljada dinara za električnu energiju.
Za grejanje prirodnim gasom, troškovi su dva do tri puta manji i iznose 54 hiljade dinara. Gotovo iste troškove kao za gas imaće domaćinstva koja se greju na pelet, ako se sagoreva u pećima konstruisanim za ovo gorivo, kao i građani koji koriste ogrevno drvo čija je cena 5.500 dinara po m3 i imaju peći niske efikasnosti. Najjeftinije grejanje mogu imati domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima je ono jeftinije, a naročito ako imaju novije peći čija efikasnost je oko 70%. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebna 31 hiljada dinara za sezonu.

(LINK na izveštaj sa uporednim tabelama)