NOVE CENE PRIRODNOG GASA od 1. septembra 2013. godine

Savet Agencije za energetiku RS na sednici od 13.08.2013. godine pod brojem 482/2013-D-02, doneo je Odluku o davanju saglasnost na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cene možete da pogledate na stranici cenovnik.

Odluka stupa na snagu 01. septembra 2013. godine.