Održana VI sednica Skupštine Loznica-gas doo

 

U sredu 20.02.2013. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama JP Srbijagas, u Beogradu, održana je VI sednica Skupštine Loznica-gas doo sa sledećim Dnevnim redom:

  • 1. Usvajanje Predloga dnevnog reda - izvestilac direktor, 

  • 2. Usvajanje Zapisnika sa V sednice Skupštine doo - izvestilac direktor, 

  • 3. Usvajanje Izveštaja o radu za 2012. godinu - izvestilac direktor, 

  • 4. Usvajanje Završnog računa za 2012. godinu - izvestilac šef računovodstva i direktor, 

  • 5. Usvajanje Izveštaja o izvršenom popisu za 2012. godinu - izvestilac Predsednik popisne komisije, 

  • 6. Usvajanje Plana rada za 2013. godinu - izvestilac direktor, 

  • 7. Razno

 Sednici su prisustvovali svi predstavnici osnivača i menadžment Loznica-gas-a.