AERS dao saglasnost na cene Loznica-gas-a

Savet Agencije za energetiku na sednici od 10. januara 2013. doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.
Saglasnost je objavljena i u Službenom glasniku RS.


Press služba Loznica-gas doo