POTPISAN ANEKS UGOVORA O POVERAVANJU OBAVLJANJA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA

9. novembra 2012. godine u Vladi Republike Srbije potpisan je Aneks ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kojim je preduzeću Loznica-gas doo iz Loznice povereno obavljanje delatnosti javnog snabdevanja prirodnim gasom, kao nove delatnosti utvrđene Zakonom o energetici.

Aneks je u ime Vlade RS potpisala prof. dr Zorana Mihajlović, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a u ime Loznica-gas-a Miroljub Tešmanović, direktor.

Navedeni aneks je preduslov da bi Agencija za energetiku Republike Srbije, uz ispunjavanje ostalih uslova, dodelila Licencu i za javno snabdevanje prirodnima gasom, čiju proceduru Loznica-gas upravo započinje.