Realizovana treća tranša odobrene donacije Češke vlade

25.06.2008. godini je realizovana treća tranša odobrene donacije Češke vlade u ukupnom iznosu od cca 500.000,00 € za period 2006.-2009. godina. Donacija je namenjena gasifikaciji Banje Koviljače i Lešnice sa Novim selom. Vrednost ovogodišnje tranše iznosi cca 165.000,00 €, i sastoji se od:
- 420 merno-regulacionih setova sa temperaturnom kompenzacijom, i
- 2.650 kuglastih slavina.
Primalac donacije je opština Loznica, a ova donacija Češke vlade, iz sredstava češke razvojne pomoći se realizuje preko firme MSA, Dolni Benešov, a koja je i jedan od osnivača mešovitog preduzeća Loznica-gas a.d. Kao i prethodnih puta špediterske usluge je besplatno odradila firma Boss-trade iz Loznice