Povećan kapacitet na GMRS Loznica I

  Služba održavanja gasovoda JP SrbijaGas, Novi Sad iz Zrenjanina u sredu 14.07.2010. god. izvršila je proširenje priključnog gasovoda sa 3 na 6". Varovi su radiografski snimljeni i čvorište ispitano.
  Istom prilikom na GMRS Loznica (bivša Viskoza) puštena je privremeno u rad merno-regulaciona stanica kapaciteta 4.000 m3 sa koje će se narednih 30 dana napajati i Loznica I Banja Koviljača.