VLADA RS LOZNICI-GAS POVERILA OBAVLJANJE POSLOVA OD OPŠTEG INTERESA

Zaključkom Vlade RS br. 023-5901/2009 od 01.10.2009. godine Loznici-gas je povereno obavljanje delatnosti od opšteg interesa za sve tri tražene delatnosti distribucije prirodnog gasa.
Ugovor o poveravanju obavljanja delatnosti od opšteg interesa su u Ministarstvu rudarstva i energetike RS 08.10.2009. god. potpisali g-din Petar Škundrić, ministar rudarstva i energetike RS i Miroljub Tešmanović, direktor Loznica-gas doo.
Time je Loznica-gas ispunila sve uslove za dobijanje licence za obavljanje energetskih delatnosti shodno Zakonu o energetici.
Loznica, 09.10.2009. godine.